Friday, June 8, 2007

Sing to learn


“SING TO LEARN”
Presenter: Nguyễn Hồng Anh, M.A.


I. Introduction

Ladies and gentlemen,

Whenever the summer vacation comes, we students feel upset because we have to say goodbye together after a school year with both happy and sad memories.

After a year of studying hard, summer vacation is the time for us to refresh our mind and to prepare for a new school year. As students, we are very eager to welcome it, but to those in love, it is very sad to say goodbye to their partners as a song says “whenever the summer vacation comes, I fell vaguely sad…”. And the song “Sealed With A Kiss” is an illustration.

II. Explanation

The song “Sealed with the kiss” is about a couple who say goodbye for summer vacation. (It is not a broken love). The song only expresses a fond remembrance of a boy when he parts from his girlfriend for summer vacation. Now, let’s listen to the song:

SEALED WITH A KISS


Music: Gary Geld / Lyrics: Peter Udell
Though we gotta say goodbye for the summer,
Darling I promise you this:
I’ll send you all my love
Every day in a letter, Sealed with a kiss.

Guess it’s gonna be a cold lonely summer,
But I’ll fill the emptiness.
I’ll send you all my dreams every day in a letter,
Sealed with a kiss .

I’ll see you in the sunlight.
I’ll hear your voice everywhere.
I’ll run to tenderly hold you,
But darling you won’t be there.

I don’t wanna say goodbye for the summer,
knowing the love we’ll miss.
Oh let us make a pledge to meet in September,
And seal it with a kiss.

III. Vocabulary

- seal: đóng dấu. Tuy nhiên trong bài hát chàng trai muốn nói rằng “trong mỗi bức thư anh viết cho em trong những ngày hè xa vắng và nhớ nhung đều có dấu ấn của một nụ hôn nồng cháy”
- Mệnh đề bắt đầu với Though là mệnh đề trạng từ chỉ sự tương phản (contrasting idea).
- guess: đoán, nhưng nghĩa trong bài là tưởng tượng xem.
- Guess it gonna….: Em hãy thử tưởng tượng xem anh sẽ cô đơn trống vắng như thế nào trong những tháng ngày hè cô đơn và lạnh lẽo.
* Spoken English
- wanna: want to
- gotta: got to
- gonna: going to

IV. Bài dịch tham khảo

Mặc dù ta phải chia tay
Mùa hè ngăn cách tình hai chúng mình
Nhưng anh nguyện sẽ chung tình
Thư anh xin gửi một nghìn nụ hôn

Giờ anh như bong không hồn
Mùa hè hiu quạnh bồn chồn nhớ nhung
Nhớ em mơ tưởng mông lung
Nụ hôn nồng cháy tình chung không rời

Em như tia nắng mặt trời
Để anh nghe thấy tiếng cười nơi nơi
Thế nhưng bổng thấy chơi vơi
Vì em đã ở môt nơi xa nào

Lòng anh sao cứ dạt dào
Khi anh phải nói lời chào chia tay
Thôi đành hẹn lại ngày mai
Đôi ta sẽ mãi đám say men tình.

Translated By Nguyễn Hồng Anh

20 comments:

Anonymous said...

Teacher,could i use your "sealed with a kiss"'s lyrics for my blog?

nguyenhonganhtesol said...

If you keep the author's name and write "selected"

Anonymous said...

i'm sure ,thanks!

DDK said...

This entry is great!! Thanks teacher ^^ kaka. I will visit your blog forever. hehe

DDK said...

Teacher!! i check dictionary and found that the verb contact have a prep is "with".
But you said it doesn't. I don't know why. Please explain it for me.

Anonymous said...

I'm not the teacher, but can I answer ddk's question?
As I know, when "contact" is a noun, it needs the preposition "with". However, when "contact" is a verb, we use it with no pre.

nguyenhonganhtesol said...

to contact somebody. Dung nhu verd thi khong co with.

in contact with s.b: dung nhu danh tu thi co with.

QuocHuong.NguyenThuy said...

Thay oi, con cung thich bai tho do nua. Cho con xin bai entry cua Thay nha. Dam bao thong tin tac gia va source cua bai viet dang hoang. Hihi.(con reply loi de nghi de thuong cua Thay rui ah, qua blog con di!)

QuocHuong.NguyenThuy said...
This comment has been removed by the author.
nguyenhonganhtesol said...

Be con! Thanks for your reference. Congratulation on your award. But do you want to see my certificate of merit (bang khen) by Trung Uong Doan (The Central Youth Communist Union). HE he

QuocHuong.NguyenThuy said...

Oh my Budha! I do not know why they comment and reward you(quen cai gioi tu roai!hik). Something is wrong,when they made a decision,is not it? Hehe! Thoai hong choc Thay dau. Hum nao "khieng" vo con coi voi... :D Nhung du gi thi tinh than hanh dong moi la quan trong co,cai y nghia va gia tri thuc sau hanh dong moi la dang quan tam... (hong bit dich! :( ) I need not have the certificate of merit .Keke

nguyenhonganhtesol said...

Gheo ti ma. Do la cai chung ta phai tran trong va giu gin. Hay hanh dien vi no.

QuocHuong.NguyenThuy said...

Okie. When will you bring it to school for me ? Or you had "long kieng" it? Chac chac. haha

akahao said...

thầy dịch thật hay

Anonymous said...

thank you!
I think you are a new man with new thought!
Best wishes for you.

Anonymous said...

to my beloved teacher!
I am happy to see you ok and eko!
keke. bibi thay nha
nuhongvn83@yahoo

Anonymous said...

dear teacher!
there is a person who says that:"
when we are a studuent we should have lover". is that right?

Anonymous said...

hii..khi dich bai` hat nay, chac thay nho' den ai...haha...phai hok ?

tichuot_pro991 said...
This comment has been removed by the author.
tichuot_pro991 said...

hihi! thay dich bai nay giong tho tinh xuan dieu qua keke