Friday, December 11, 2015

LUYỆN GIỌNG- NGHE NÓI “2 IN 1″ – Tháng 01/2016

ĐỂ ĐÁP ỨNG THEO NGUYỆN VỌNG CỦA NHIỀU BẠN “VỪA HỌC LUYỆN GIỌNG VỪA HỌC NGHE NÓI – ANH NGỮ TẠI GIA THIẾT KẾ LỚP HỌC MỚI “2 TRONG 1″.
CHỈ DUY NHẤT 1 LỚP.
KHAI GIẢNG THÁNG  01/2016.
SỈ SỐ LƠP CÓ GIỚI HẠN.
CÁC BẠN CÓ NHU CẦU VUI LÒNG ĐK GIỮ CHỖ.


No comments: